Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Submitted by on 28 November 2020

1- Nguyễn Duy anh.jpg

Đ/c: Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

6 - Hoàng Mạnh Cường.jpg

Đ/c: Hoàng Mạnh Cường - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

35- Nguyễn Văn Thịnh.JPG

Đ/c: Nguyễn Văn Thịnh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện