Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Submitted by on 28 November 2020

1- Nguyễn Duy anh.jpg

Đ/c: Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

6 - Hoàng Mạnh Cường.jpg

32- Hoàng Quy.jpg

Đ/c: Hoàng Mạnh Cường - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c: Hoàng Quy – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện