Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Submitted by on 24 June 2021

Le Tri Thuc

Đ/c: Lê Trí Thức - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Nguyen Van Dong

Đ/c: Nguyễn Văn Đông - UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Nghiem Thi Bach Tuyet

          Be Manh Lam

Đ/c: Nghiêm Thị Bạch Tuyết - UVBTVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c: Bế Mạnh Lâm - Huyện ủy viên, Trưởng Ban KT-XH huyện