Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tặng thẻ Bảo hiểm Y tế cho công dân xã Xuất Lễ

     Ngày 11/8, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc đã trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 05 công dân trên địa bàn xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

     Nhằm hỗ trợ kịp thời, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc đã tặng 05 thẻ bảo hiểm y tế cho 05 công dân có bệnh lý nền thường xuyên phải đi khám chữa bệnh nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tấm thẻ bảo hiểm này có giá trị khám chữa bệnh trong thời gian 1 năm.

43. Tang the BHYT.jpg

     (Ảnh: Trung tâm VH, TT&TT huyện)

 

   Thực hiện theo Quyết định số 861 của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc từ xã vùng 3 trở thành xã vùng I từ ngày 1/6/2021. Theo đó, ở những địa bàn này, người dân phải tự chi trả tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Qua rà soát, đến nay, trên địa bàn chỉ có khoảng 3 % người dân đã có thẻ bảo hiểm y tế. Việc kịp thời tặng thẻ bảo hiểm y tế sẽ giúp họ giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt. Là nguồn động viên, khích lệ tinh thần người dân khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Qua đó, cũng cần các cấp chính quyền vào cuộc nhằm hỗ trợ người dân tham gia Bảo hiểm y tế./

 

Trung tâm VH, TT&TT huyện