Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
230/NQ-HĐND 24-07-2020 NQ Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020
232/NQ-HĐND 24-07-2020 NQ Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
233/NQ-HĐND 24-07-2020 NQ Về việc điều chỉnh thời gian giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 350/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện
231/NQ-HĐND 24-07-2020 NQ Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
234/NQ-HĐND 24-07-2020 NQ Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
149/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, bổ sung phòng làm việc và một số hạng mục phụ trợ Trụ sở xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc
147/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về việc điều chỉnh, bổ sung các Nghị quyết về Kế hoạch Đầu tư công năm 2020 huyện Cao Lộc...
152/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Bổ sung một số hạng mục trường TH &THCS xã Hòa Cư năm 2020, huyện Cao Lộc
150/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà làm việc Tổ công tác Kiểm soát 05, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc
148/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Bản Ranh - Nà Xia - Nà Rầm - Co Khuông, xã Xuất Lễ (GĐ II), huyện Cao Lộc
151/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa tầng 1, tầng 2 khu nhà Hội trường Công an huyện Cao Lộc
02/2020/NQ-HĐND 05-06-2020 NQ Về việc Điều chỉnh, bổ sung các Nghị quyết về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Cao Lộc...
43/NQ-HĐND 26-02-2020 NQ Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Cao Lộc