Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Chuyển biến tại huyện Cao Lộc

     Trước đây, việc rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Cao Lộc chưa được quan tâm, chú trọng. Thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, từ năm 2021, UBND huyện Cao Lộc đã tăng cường rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, từng bước khắc phục hạn chế, góp phần tiết kiệm thời gian thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức.

     Hiện tại, UBND huyện Cao Lộc có 264 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; có 108 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, thị trấn.

 

Công chức Phòng Tư pháp UBND huyện Cao Lộc rà soát, đề xuất cắt giảm TTHC lĩnh vực tư pháp

     Việc quan tâm rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC là rất quan trọng, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại, tạo sự hài lòng cho người dân. Tuy nhiên, trước đây, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động nên việc rà soát, cắt giảm tại địa bàn huyện đạt hiệu quả chưa cao.

     Nhằm từng bước khắc phục hạn chế, năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC với mục tiêu vì sự hài lòng của cá nhân, tổ chức. Cụ thể, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, trong đó, yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã rà soát, đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện đối với các TTHC có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên.

     Ông Lưu Quang Công, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, hằng năm chúng tôi đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, qua đó, lựa chọn những TTHC rườm rà, bất cập, có thời hạn giải quyết dài ngày đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đơn giản hóa, cắt giảm thời hạn. Đồng thời, chúng tôi cũng bố trí công chức chuyên môn có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm để thực hiện rà soát. Từ năm 2021 đến nay, UBND thị trấn đã rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC đối với 17 TTHC, đạt trên 30%.

     Cùng với đó, UBND huyện cũng giao Văn phòng UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đảm bảo tiến độ, chất lượng, tăng cường cử cán bộ xuống từng đơn vị cấp xã hỗ trợ theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, vướng mắc ở đâu tháo gỡ ở đó.

     Nhờ đó, năm 2021, toàn huyện đã rà soát, đề xuất cắt giảm đối với 8 TTHC từ 101 ngày xuống 67 ngày, giảm 34 ngày, đạt 29,69% (năm 2021, UBND huyện Cao Lộc là đơn vị xếp thứ nhất về chỉ số CCHC theo bảng xếp hạng của UBND tỉnh công bố (đạt 88,49%), tăng 7 bậc so với năm 2020, trong đó, có đóng góp của việc cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC). Năm 2022, toàn huyện rà soát, đề xuất cắt giảm đối với 22 TTHC từ 305 ngày xuống 204,5 ngày, giảm 100,5 ngày, đạt 32,21% (vượt 3,21% so với yêu cầu của tỉnh). Năm 2023, toàn huyện dự kiến rà soát, đề xuất cắt giảm 40 TTHC (cấp huyện: 20 TTHC; cấp xã: 20 TTHC).

     Việc cắt giảm thời hạn, đơn giản hóa TTHC trên địa bàn huyện Cao Lộc đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực và nhận được nhiều phản hồi tốt từ cá nhân, tổ chức. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường rà soát, đánh giá TTHC, đảm bảo đúng quy định, số lượng, chất lượng./.

Rà soát, đánh giá TTHC là nội dung quan trọng của công tác kiểm soát TTHC nhằm từng bước loại bỏ các thủ TTHC rườm rà, cắt giảm đáng kể chi phí, tiết kiệm thời gian thực hiện các TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Rà soát, đánh giá TTHC gồm hai nội dung cơ bản: rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC và rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa.

 

 

Nguồn: https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/573842-cat-giam-thoi-han-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-chuyen-bien-tai-huyen-cao-loc.html