Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Submitted by on 28 November 2020

37- Lê Trí Thức.jpg

Đ/c: Lê Trí Thức - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

7- pham quang cuong.JPG

Đ/c: Phạm Quang Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

1- Nguyễn Duy anh.jpg

Đ/c: Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

3-  Liễu Văn Chiến.JPG

42- Nghiêm Thị Bạch Tuyết.jpg

25- Vy Minh Long.JPG

18 - Nông Sỹ Huỳnh.JPG

9-Nguyễn Văn Đông.jpg

6 - Hoàng Mạnh Cường.jpg

8- Ngô Tiến Dũng.jpg

19- Phí Viết Hùng.jpg

Đ/c: Liễu Văn Chiến - UVBTVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/c: Nghiêm Thị Bạch Tuyết - UVBTVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Đ/c: Vy Minh Long - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBD Chính trị huyện

Đ/c: Nông Sỹ Huỳnh - UVBTVHU, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện

Đ/c: Nguyễn Văn Đông - UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c: Hoàng Mạnh Cường - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c: Ngô Tiến Dũng - UVBTVHU, Trưởng Công an huyện

Đ/c: Phí Viết Hùng - UVBTVHU,  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

32- Hoàng Quy.jpg

21- Văn Hoài Hương.JPG

20- Nông Thị Hương.JPG

4 - Phùng Đức Chính.jpg

5 - Trịnh Ngọc Chính.JPG

24- Hà Thị Liên.jpg

14 - Hà Văn Huân.JPG

Đ/c: Hoàng Quy – Huyện ủy viên,  PCT UBND huyện

Đ/c: Văn Hoài Hương - Huyện ủy viên,  Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đ/c: Đàm Vân Hải - Huyện ủy viên,  Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đ/c: Nông Thị Hương - Huyện ủy viên,  Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/c: Phùng Đức Chính - Huyện ủy viên,  Chánh án Tòa án nhân dân huyện

Đ/c: Trịnh Ngọc Chính - Huyện ủy viên,  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

Đ/c: Hà Thị Liên - Huyện ủy viên,  Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Đ/c: Hà Văn Huân - Huyện ủy viên,  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

23- Bế Mạnh Lâm.JPG

13 - Lã Thị Hồng.JPG

29- Nguyễn Thị Minh.JPG

43- La Văn Tùng.JPG

34- Đặng Đức Sơn.JPG

35- Nguyễn Văn Thịnh.JPG

15 - Hoàng Đức Huân.JPG

40- Hứa Anh Tuấn.JPG

Đ/c: Bế Mạnh Lâm - Huyện ủy viên,  Trưởng Ban KT-XH huyện

Đ/c: Lã Thị Hồng - Huyện ủy viên,  Trưởng phòng TC-KH huyện

Đ/c: Nguyễn Thị Minh - Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy thị trấn Cao Lộc

Đ/c: La Văn Tùng - Huyện ủy viên,  Trưởng phòng Tư pháp huyện

Đ/c: Đặng Đức Sơn - Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Cát

Đ/c: Nguyễn Văn Thịnh - Huyện ủy viên,  Trưởng phòng GD&ĐT huyện

Đ/c: Hoàng Đức Huân - Huyện ủy viên,  PCT UBMTTQ huyện

Đ/c: Hứa Anh Tuấn - Huyện ủy viên,  Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

16 - Hoàng Thị Huệ.JPG

22- Nguyễn Trọng Khánh.jpg

44- Dương Công Vĩnh.JPG

33- Nguyễn Thị Quyên.JPG

45- Hoàng Hải Yến.jpg