Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Submitted by on 24 June 2021

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

BAN PHÁP CHẾ, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

 

 

Nghiêm Thị Bạch Tuyết - UVBTVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Bế Mạnh Lâm - Huyện ủy viên,  Trưởng Ban KT-XH huyện

 

Ngo Thi Van Thuy.jpg

     

 

Ngô Thị Vân Thúy - Phó Trưởng ban Pháp chế huyện HĐND huyện

 

Lý Thị Thu Hà - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội huyện

 

Hà Văn Huân - Huyện ủy viên,  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Uỷ viên

Hoàng Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng - Ban chỉ huy Quân sự huyện - Uỷ viên

Đàm Vân Hải - Huyện ủy viên,  Chánh Văn phòng Huyện ủy - Uỷ viên

 

Hoàng Đức Huân - Huyện ủy viên,  PCT UBMTTQ huyện - Uỷ viên

Hoàng Thị Huệ - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện - Uỷ viên

Nguyễn Trọng Khánh - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn - Uỷ viên