Skip to main content

HỎI ĐÁP CỦA CÔNG DÂN VÀ TRẢ LỜI CỦA HUYỆN


Quý bạn đọc thân mến

Để thuận tiện cho việc tiếp nhận "HỎI ĐÁP CỦA CÔNG DÂN VÀ TRẢ LỜI CỦA HUYỆN".
Để đặt câu hỏi Bạn đọc vui lòng bấm nút Gửi câu hỏi. Điền đầy đủ và chính xác các thông tin (tiêu đề, người gửi, email…) vào các ô theo mẫu hướng dẫn. Nội dung hỏi và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu.
Trang Thông tin điện tử huyện Cao Lộc sẽ giải đáp. Nội dung phản hồi sẽ được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đăng tải trên chuyên mục này. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Quý Bạn đọc!
Để tra cứu các câu hỏi khác, xem các nội dung dưới đây.

DANH SÁCH HỎI ĐÁP CỦA CÔNG DÂN VÀ TRẢ LỜI CỦA HUYỆN

Lĩnh vực:
Tài nguyên môi trường
Người hỏi:
Trả lời

Trang thông tin điện tử huyện thông tin đến Quý công dân như sau: UBND huyện đã ban hành Công văn số 1156/UBND-VP ngày 18/5/2023 về việc tham mưu giải quyết kiến nghị, phản ánh của ông Hoàng Tân Tiến. Trong đó, UBND huyện giao Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện kiểm tra, xác minh, tham mưu UBND huyện giải quyết kiến nghị, phản ánh của ông Hoàng Tân Tiến, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2023.

Trang thông tin điện tử huyện sẽ tiếp tục cập nhập thông tin gửi đến Quý công dân theo quy định.

 

Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Trả lời

Hiện nay, chợ Đồng Đăng đang thực hiện thu phí chợ theo mức quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh theo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn số 4781/VP-KTTH ngày 30/11/2018 (mức thu này là thấp so với mức thu của một số chợ trên địa bàn huyện được thực hiện theo Quyết định só 30/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn).

Để tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh tại Chợ Đồng Đăng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND huyện Cao Lộc đã chỉ đạo, giao các cơ quan, đơn vị rà soát các quy định hiện hành; báo cáo về kết quả thực hiện thu phí chợ tại chợ Đồng Đăng cũ; đánh giá tình hình quản lý, sử dụng, công khai nguồn phí thu được; đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tham mưu phương án thực hiện giảm thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trong năm 2021 đối với các hộ kinh doanh tại Chợ Đồng Đăng (địa điểm kinh doanh cũ). Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và tình hình thực tế, UBND huyện Cao Lộc sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy bản nhân dân tỉnh trong tháng 11/2022.

 

Trích Báo cáo số 1075/BC-UBND ngày 02/11/2022 của UBND huyện

Lĩnh vực:
Dân tộc
Người hỏi:
Trả lời

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi