Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu cấp tỉnh

 

     Sáng 28/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

     Tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công; công chức đầu mối kiểm soát TTHC và công chức phòng chuyên môn có TTHC nội bộ. Tại điểm cầu cấp huyện, cấp xã có lãnh đạo văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, thị trấn; công chức đầu mối kiểm soát TTHC, các phòng, đơn vị thuộc huyện và công chức liên quan đến thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

     Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1085/QĐ-TTg ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, ngày 2/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó yêu cầu, trước ngày 1/4/2023, hoàn thành 100% TTHC nội bộ được thống kê, công bố lần đầu trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; trước ngày 1/1/2025, hoàn thành 100% TTHC nội bộ được rà soát, đơn giản hóa với tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

     Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt, hướng dẫn các nội dung: dấu hiệu nhận biết TTHC nội bộ; thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ; điền biểu mẫu thống kê TTHC và biểu mẫu rà soát TTHC nội bộ.

     Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất để thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng quy định về TTHC nội bộ, qua đó nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC nói riêng và cải cách TTHC nói chung của tỉnh./.

 

Nguồn: https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/550577-tap-huan-ra-soat-don-gian-hoa-tthc-noi-bo-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2022-2025.html