Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Khoa học – Công nghệ

Tiếp tục có giải pháp mới, đột phá, nâng chất lượng dịch vụ hành chính công

Sáng 26/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) phân tích kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Subscribe to Khoa học – Công nghệ