Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1161/UBND-VHTT 12-05-2021 V/v tuyên truyền điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở
1160/UBND-VP 12-05-2021 V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 245/TB-UBND ngày 11/5/2021 về phòng, chống dịch Covid-19
12/05/2021 12-05-2021 V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh
1163/UBND-KT&HT 12-05-2021 V/v góp ý đối với Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025
1158/UBND-TCKH 12-05-2021 V/v tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn
1142/UBND-VP 11-05-2021 V/v triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19
1146/UBND-VHTT 11-05-2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
1145/UBND-NV 11-05-2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 177/TB-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1141/UBND-LĐTBXHDT 11-05-2021 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở LĐTBXH thuộc UBND cấp tỉnh Phòng LĐTBXH thuộc UBND cấp huyện
582/UBND-VHTT 15-03-2021 V/v đề nghị phản ánh tin giả trực tuyến
590/UBND-TNMT 15-03-2021 V/v rà soát, thống kê các đối tượng được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải năm 2021
579/UBND-VP 15-03-2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách Dân số và KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
588/UBND-KT&HT 15-03-2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021
592/UBND-TNMT 15-03-2021 V/v kiểm tra, rà soát các nguồn nước thải, hệ thống thoát nước tại địa bàn thị trấn Cao Lộc và một số xã lân cận có giao cắt, nhập chung dòng chảy về hướng thành phố Lạng Sơn và đổ về hồ Phú Lộc IV
558/UBND-LĐTBXH-DT 11-03-2021 V/v tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình Dự án chăn nuôi gà thịt tại xã Xuất Lễ, Thanh Lòa, Hòa Cư, Phú Xá
564/UBND-NV 11-03-2021 V/v triển khai một số nhiệm vụ của các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện
560/UBND-VP 11-03-2021 V/v thông kê, lập danh sách các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19
568/UBND-TT 11-03-2021 V/v đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện Cao Lộc
542/UBND-NN 10-03-2021 V/v tổ chức điều tra, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dại năm 2021
548/UBND-TNMT 10-03-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định mới thay thế: Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, Điều 2, Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh
550/UBND-NN 10-03-2021 V/v triển khai trồng cây Thạch đen trên địa bàn huyện
547/UBND-GDĐT 10-03-2021 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc tiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
549/UBND-TTDVNN 10-03-2021 V/v Tăng cường điều tra, phòng trừ bọ ánh kim gây hại hồi
535/UBND-TCKH 09-03-2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh
537/UBND-NN 09-03-2021 V/v Điều tra, đánh giá thực trạng HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và xếp loại HTX nông nghiệp
539/UBND-NN 09-03-2021 V/v rà soát, thống kê, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh VDNC ở trâu, bò trên địa bàn huyện
529/UBND-LĐTBXHDT 09-03-2021 V/v thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số
541/UBND-VHTT 09-03-2021 V/v tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện quy định trong sử dụng tiền mệnh giá nhỏ
536/UBND-TCKH 09-03-2021 Về việc thực hiện các chỉ số CCHC trong lĩnh vực tài chính công
538/UBND-TCKH 09-03-2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lộc