Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Cần nhìn nhận, đánh giá đúng kết quả phòng, chống dịch của Việt Nam

Cần nhìn nhận, đánh giá đúng kết quả phòng, chống dịch của Việt Nam

     (ĐCSVN) - Đến nay, Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả đó có được chính là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội. Song, vẫn còn những ý kiến, góc nhìn phiến diện, thiếu thiện chí khi nhìn nhận về vấn đề này; từ đó, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.