Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Submitted by on 28 November 2020

 

37- Lê Trí Thức.jpg

Đ/c: Lê Trí Thức - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

7- pham quang cuong.JPG

1- Nguyễn Duy anh.jpg

Đ/c: Phạm Quang Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đ/c: Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện