Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Submitted by on 24 June 2021

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

BAN PHÁP CHẾ, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

 

 

Nghiêm Thị Bạch Tuyết - UVBTVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Bế Mạnh Lâm - Huyện ủy viên,  Trưởng Ban KT-XH huyện

 

Ngo Thi Van Thuy.jpg

     

 

Ngô Thị Vân Thúy - Phó Trưởng ban Pháp chế huyện HĐND huyện

 

Lý Thị Thu Hà - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội huyện

 

Hà Văn Huân - Huyện ủy viên,  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Uỷ viên

Hoàng Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng - Ban chỉ huy Quân sự huyện - Uỷ viên

Đàm Vân Hải - Huyện ủy viên,  Chánh Văn phòng Huyện ủy - Uỷ viên

 

Hoàng Đức Huân - Huyện ủy viên,  PCT UBMTTQ huyện - Uỷ viên

Hoàng Thị Huệ - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện - Uỷ viên

Nguyễn Trọng Khánh - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn - Uỷ viên