Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Khối đoàn thể huyện

Cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 ở Cao Lộc: Thêm vốn cho người dân vươn lên

Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Cao Lộc đã có điều kiện về nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà ở, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

Khối đoàn thể huyện

Cho vay nguồn vốn ưu đãi chương trình Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/NĐ-CP ở Cao Lộc: Tạo điều kiện cho người thu nhập thấp an cư

     Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ – CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Khối đoàn thể huyện

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cao Lộc: Kiểm tra hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của Ngân hàng chính sách trên địa bàn xã Lộc Yên

     Thực hiện quyết định số 46/QĐ-NHCS ngày 5/08/2023 của giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Lộc về thành lập đoàn kiểm tra tại xã Lộc Yên, Đoàn kiểm tra Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Lộc đã tiến hành kiểm tra hoạt động ủy thác cho vay và sử

Subscribe to Khối đoàn thể huyện