Tiêu đề văn bản Danh sách Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện (cập nhập đến 28/02/2024)
Số hiệu /DS-UBND Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký
File đính kèm
Mô tả

Danh sách Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện (cập nhập đến 28/02/2024)