Đ/c: Lê Trí Thức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c: Phạm Quang Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đ/c: Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện