Đ/c: Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Đ/c: Hoàng Mạnh Cường - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c: Nguyễn Văn Thịnh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện