Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 1.594
Trong tháng : 15.977
Tất cả : 62.934
V/v tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Cao Lộc

Lĩnh vực: Kinh tế

Cơ quan soạn thảo: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày bắt đầu: 23/04/2024

Ngày kết thúc: 26/04/2024

Số lượt xem: 28

Góp ý: 0

V/v tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Cao Lộc