A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND huyện Cao Lộc họp phiên chất vấn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 27/6, Thường trực HĐND huyện Cao Lộc tổ chức phiên họp chất vấn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

https://mediabls.mediatech.vn/upload/image/202406/medium/467002_mceu_11755810911719478045955_15472527.png?1719478052483

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cao Lộc phát biểu kết luận phiên chất vấn

Theo báo cáo, thời gian qua, UBND huyện đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tại huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao.

 

https://mediabls.mediatech.vn/upload/image/202406/medium/467003_mceu_70711448321719478080883_15480027.png?1719478088627

Đại biểu HĐND huyện nêu vấn đề chất vấn

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện còn hạn chế, vướng mắc, như: đội ngũ công chức cấp xã còn thiếu; một số chức danh chưa phù hợp với chuyên môn, về lý luận chính trị chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; kinh phí chi trả cho công tác đào tạo, chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức, kịp thời...

https://mediabls.mediatech.vn/upload/image/202406/medium/467004_mceu_54354093931719478109709_15482927.png?1719478115804

Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu chất vấn

 

Tại phiên chất vấn, lãnh đạo UBND huyện, phòng chuyên môn liên quan của huyện đã làm rõ ý kiến chất vấn của các đại biểu về công tác đào tạo công chức cấp xã tại xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới; công tác cân đối, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hằng năm; nguyên nhân việc chậm hỗ trợ kinh phí theo quy định đối với các trường hợp cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi tham gia các lớp đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị từ năm 2018 đến nay...

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: UBND huyện, các cơ quan, đơn vị tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chủ động tham mưu thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và quy hoạch sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí giao các ban HĐND, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan về các nội dung trả lời tại phiên chất vấn./.

Nguồn: https://baolangson.vn/thuong-truc-hdnd-huyen-cao-loc-hop-phien-chat-van-ve-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vie-5013035.html


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 70
Trong tháng : 5.668
Tất cả : 79.911