A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Cao Lộc

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Cao Lộc

Sáng 17/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại UBND các xã Thanh Loà, Hoà Cư và UBND huyện Cao Lộc.

https://mediabls.mediatech.vn/upload/image/202406/medium/464680_464679_mceu_22179941411718614375733_15524917_15531617.jpg?1718614405792

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Cao Lộc

Theo báo cáo, từ đầu năm 2024 đến nay, UBND huyện Cao Lộc đã xây dựng, ban hành đầy đủ kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung công tác CCHC gắn với thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Toàn huyện đã tiếp nhận và xử lý 38 nhiệm vụ, trong đó trước và đúng hạn 34 nhiệm vụ; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%; rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC đối với 14 TTHC (cấp huyện: 7 TTHC; cấp xã: 7 TTHC), tổng thời hạn giảm từ 345 ngày xuống còn 216 ngày, đạt 77%; tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến trên toàn huyện đạt 89,58%, vượt 3,58% so với kế hoạch giao của tỉnh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế như: tỷ lệ thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa đạt so với chỉ tiêu giao của tỉnh; việc cập nhật hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh còn chậm; việc cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử cấp xã chưa được thường xuyên; tuyên truyền CCHC trên trang thông tin điện tử của huyện chưa đa dạng, kịp thời...

 

https://mediabls.mediatech.vn/upload/image/202406/medium/464682_464681_mceu_37843047111718614455650_15540817_15543417.jpg?1718614484518

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc phát biểu làm rõ một số vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm

Sau khi nghe các thành viên trong Đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế và đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề, đại diện lãnh đạo, công chức ở các bộ phận và phòng chuyên môn thuộc đơn vị được kiểm tra đã tiếp thu, giải trình, làm rõ.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn đề nghị các đơn vị được kiểm tra lần này quan tâm hơn nữa các nhiệm vụ CCHC đảm bảo thực chất, đúng tiến độ đề ra, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; tăng cường thông tin, tuyên tuyền CCHC với nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng hơn nữa; hạn chế tối đa việc chậm hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức.

https://mediabls.mediatech.vn/upload/image/202406/medium/464676_464675_mceu_2553729031718613945815_15453817_15455517.jpg?1718613964433

Thành viên đoàn kiểm tra việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận "một cửa" UBND xã Thanh Lòa

 

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế tại Bộ phận "một cửa" UBND xã Thanh Lòa, UBND xã Hòa Cư và UBND huyện Cao Lộc./.

Nguồn: https://baolangson.vn/kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tai-huyen-cao-loc-5011958.html


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 80
Trong tháng : 5.678
Tất cả : 79.921