A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lấy ý kiến cử tri

Sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lấy ý kiến cử tri

Tháng 10/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 53/PA-UBND Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025, trong đó, có phương án nhập toàn bộ diện tích huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn để mở rộng không gian, tăng cường thu hút đầu tư và phát huy mọi nguồn lực tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đây là chủ trương lớn, vì vậy nhằm đảm bảo tính dân chủ, trên cơ sở lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân, thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc đã triển khai công tác niêm yết danh sách cử tri để tổ chức lấy ý kiến cho đề án sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

Chủ trương phù hợp thực tiễn

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa và thương mại của tỉnh Lạng Sơn, là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ giao lưu kinh tế - văn hóa - du lịch - thương mại của cả nước với Trung Quốc và ra thế giới. Thành phố Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II tại Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 25/3/2019.

/upload/105426/20240519/grab57fbc458086_458085_mceu_96374299611716023528901_16120718_16123018.jpg

Đoàn công tác của UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra niêm yết danh sách cử tri phục vụ công tác lấy ý kiến nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn tại nhà văn hóa khối 7, phường Tam Thanh

Tại Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đưa ra định hướng: phát triển thành phố Lạng Sơn trở thành 1 trong 5 cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Mặt khác, thành phố Lạng Sơn hiện hữu có vị trí cơ bản nằm trọn vẹn trong phạm vi địa giới hành chính của huyện Cao Lộc, gồm 8 đơn vị hành chính cấp xã (5 phường và 3 xã), có diện tích tự nhiên 77,94 km2, quy mô dân số 105.133 người. Theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc tỉnh yêu cầu diện tích tối thiểu phải đạt 150 km2; số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc phải có từ 10 đơn vị trở lên. Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, thành phố Lạng Sơn hiện tại mới chỉ đạt 51,96% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 80% về số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Cùng với việc triển khai các quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và đẩy mạnh thu hút đầu tư, tốc độ đô thị hoá tại một số xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc đã phát triển nhanh chóng trong những năm qua, các tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đã được nâng lên, có đủ cơ sở, điều kiện để xem xét thành lập phường, qua đó tạo điều kiện để chuyển đổi mô hình từ quản lý đơn vị hành chính nông thôn sang mô hình quản lý đơn vị hành chính đô thị, nâng cao hiệu quản quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn hiện nay.

Bên cạnh đó, thực hiện nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn, 2 thị trấn thuộc huyện Cao Lộc sau khi nhập vào thành phố Lạng Sơn (thị trấn Cao Lộc và thị trấn Đồng Đăng) cũng đồng thời cần phải được xem xét chuyển thành phường để phù hợp với mô hình, cơ cấu tổ chức đơn vị hành chính thuộc thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Mở rộng thành phố Lạng Sơn là một bước cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 đang được triển khai xây dựng. Trong đó, định hướng quy hoạch mở rộng phạm vi đô thị thành phố Lạng Sơn bao gồm địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn hiện hữu (77,94 km2) và toàn bộ địa giới hành chính của huyện Cao Lộc (619,09 km2).

/upload/105426/20240519/grab28dea458088_458087_mceu_94110274221716023577078_16125518_16131818.jpg

Đoàn công tác của huyện Cao Lộc kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại UBND thị trấn Cao Lộc

Việc sắp xếp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn để mở rộng không gian đô thị thành phố Lạng Sơn là yêu cầu thiết và tất yếu, phản ánh đầy đủ vị thế, thực tiễn phát triển của tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay và trong tương lai với tầm nhìn lâu dài; phù hợp với các định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là bước đi hết sức quan trọng nhằm tạo ra những vận hội mới để tiếp tục phát triển đô thị theo hướng bền vững, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh Lạng Sơn, là cửa ngõ giao thương về kinh tế, khoa học - công nghệ giữa hai địa phương và hai nước Việt Nam và Trung Quốc, là đô thị vệ tinh của vùng trung du miền núi phía Bắc, nơi giao lưu phát triển giữa các nước ASEAN với Trung Quốc và xa hơn nữa là với các nước, các Châu lục trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ - giao lưu - giao dịch biên giới, vận tải quá cảnh, an ninh quốc phòng, đối ngoại.

Sẵn sàng cho ngày lấy ý kiến cử tri

Với tinh thần khẩn trương, đến thời điểm này, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc đã đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn. Cùng với đó tích cực chuẩn bị các cơ sở vật chất, điều kiện cho việc lấy ý kiến cử tri diễn ra vào ngày 19/5/2024 tới đây.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Thực hiện Quyết định số 236 ngày 19/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 81 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc mở rộng địa giới thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát, lập danh sách cử tri, đồng thời niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nhà văn hóa các thôn, khối, tổ dân phố lấy ý kiến Nhân dân trong ngày 19/5; tổ chức họp HĐND cấp phường, xã trên địa bàn thành phố trước ngày 23/5; tổ chức họp HĐND cấp thành phố trước ngày 26/5 tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, sau đó sẽ tập hợp và báo cáo UBND tỉnh về kết quả lấy ý kiến cử tri về mở rộng địa giới hành chính thành phố trước ngày 30/5. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị tư vấn kỹ thuật để triển khai thực hiện lập đồ án điều chỉnh chung quy hoạch thành phố Lạng Sơn theo hướng sáp nhập toàn bộ huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn, hiện đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

Tính đến ngày 17/5, tại các thôn, khu, khối phố trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn đã chuẩn bị xong các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang trí khánh tiết, phiếu lấy ý kiến để chuẩn bị cho ngày lấy ý kiến cử tri. Ngoài việc rà soát kỹ, tổ chức niêm yết danh sách cử tri, các xã, phường, thị trấn thuộc 2 địa bàn đã chủ động cắt cử cán bộ bám sát cơ sở để nắm thông tin, kịp thời phản ánh, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó, huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, treo pano, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, trên mạng xã hội Zalo, facebook, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, khối về nội dung của Đề án cũng như kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn.

/upload/105426/20240519/grabd84f5458090_458089_mceu_4852965731716023623055_16134118_16140118.jpg

Đoàn công tác của Sở Nội vụ kiểm tra niêm yết danh sách cử tri phục vụ công tác lấy ý kiến nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn tại nhà văn hóa thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án được tổ chức đồng loạt vào ngày 19/5/2024 trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Để triển khai lấy ý kiến cử tri nội dung này, toàn huyện Cao Lộc đã thành lập 161 tổ lấy ý kiến cử tri, tổng số cử tri toàn huyện là trên 59 nghìn cử tri; thành phố Lạng Sơn thành lập 87 tổ với tổng số cử tri toàn thành phố là trên 65,6 nghìn cử tri. Kết quả từ việc lấy ý kiến của cử tri sẽ là cơ sở để các địa phương trình HĐND cùng cấp thông qua về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn theo quy định.

Về phía huyện Cao Lộc, ông Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng cho biết: Để chuẩn bị tốt cho ngày lấy ý kiến cử tri, huyện Cao Lộc đã thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri tại các xã, thị trấn và 22 tổ giúp việc để hỗ trợ các thôn, khu, khối phố trong ngày lấy ý kiến cử tri. Công tác tuyên truyền về Đề án đã và đang được đẩy mạnh. Qua kiểm tra, các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh sách cử tri; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, trang trí khánh tiết tại các khu vực lấy ý kiến cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày lấy ý kiến cử tri.

Phát huy trách nhiệm của cử tri

Ngày 19/5, huyện Cao Lộc và Thành phố Lạng Sơn sẽ đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn. Đây là chủ trương lớn, đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, nhất là cử tri của 2 địa phương liên quan cần nêu cao trách nhiệm đóng góp ý kiến cho chủ trương lớn của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư, Trưởng thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Lạng Sơn và UBND xã Hoàng Đồng, chúng tôi đã triển khai đến toàn thể chi bộ, đoàn thể trong thôn về việc nhập Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập phường Hoàng Đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tiến hành họp thôn để triển khai đến toàn thể Nhân dân trong thôn; lập tổ 10 người đi đến các hộ dân để phát phiếu xin ý kiến cử tri, hướng dẫn cử tri điền phiếu, qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng thì hầu hết người dân đều rất phấn khởi đồng thuận. Đến nay, việc triển khai các nội dung phục vụ ngày 19/5 lấy ý kiến cử trị đã hoàn thành, sẵn sàng cho cử tri đến bỏ phiếu.

Hiện nay, các xã, phường, thị trấn của 2 địa phương đã hoàn thành công tác rà soát lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách tại các nhà văn hóa thôn, khu và trụ sở các xã, phường, thị trấn, tạo thuận lợi cho người dân đến tìm hiểu thông tin nội dung đề án cũng như theo dõi danh sách cử tri chuẩn bị cho việc tham gia ý kiến về đề án này. Ông Nguyễn Văn Thụy, thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn phấn khởi cho biết: Khi được phổ biến đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn, bản thân tôi thấy đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp. Đề án được triển khai sẽ giúp Mai Pha thay da đổi thịt phát triển hơn, bộ mặt đô thị khang trang hơn nữa. Từ lúc nghe có đề án Nhân dân trong thôn chúng tôi rất phấn khởi. Ngày 19/5 tới đây tôi sẽ đi bỏ phiếu nhất trí, ủng hộ đề án này./.

Nguồn: https://baolangson.vn/sap-nhap-huyen-cao-loc-vao-thanh-pho-lang-son-chuan-bi-chu-dao-cac-dieu-kien-to-chuc-lay-y-kien-cu-t-5008831.html


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Hôm nay : 154
Trong tháng : 4.974
Tất cả : 68.248