A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Cao Lộc

Ngày 25/10/2017, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh Lạng Sơn đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác giáo dục QP&AN năm 2017 tại huyện Cao Lộc.

 

            

                      (Hình ảnh đoàn kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Cao Lộc)

 

        Năm 2017, huyện Cao Lộc đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ giáo dục QP&AN; xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp mình, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cấp dưới triển khai thực hiện công tác giáo dục QP&AN; bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng bảo đảm theo quy định. Các nhà trường có kế hoạch chi tiết, bảo đảm giáo án, bài giảng, trang thiết bị, mô hình học cụ; chủ động phối hợp với cơ quan quân sự, công an và các cơ quan liên quan trong tổ chức giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên. Thường xuyên thực hiện giáo dục QP&AN đối với toàn dân qua phương tiện truyền thông đại chúng, sinh hoạt của các tổ chức đoàn, hội, sinh hoạt khu dân cư, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền miệng,... về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân; các hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác QP&AN. Các nhà trường có kế hoạch chi tiết, bảo đảm giáo án, bài giảng, trang thiết bị, mô hình học cụ; chủ động phối hợp với cơ quan quân sự, công an và các cơ quan liên quan trong tổ chức giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên...

        Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP&AN, huyện Cao Lộc xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; thực hiện tốt mối quan hệ hiệp đồng giữa các cấp, các ngành, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác giáo dục QP&AN. Thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn hệ thống văn bản lãnh đạo của cấp uỷ, hội đồng giáo dục QP&AN. Các nhà trường tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan liên quan; bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ; đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong ứng dụng các phương pháp, hình thức dạy và học môn GDQP&AN. Nghiêm túc thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, kịp thời khắc phục những hạn chế trong thực hiện công tác giáo dục QP&AN./.

 

Nguồn: http://www.langson.gov.vn


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 1.595
Trong tháng : 15.978
Tất cả : 62.935