A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện

      Ngày 20/6, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Dương Hoàng Liên Hương - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc về việc thực hiện Nghị quyết số 116-NQ/TU, ngày 04/7/2024 xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình.

(Đ/c Lê Trí Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc)

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 116, Huyện ủy Cao Lộc đã triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, ngang tầm nhiệm vụ. Đến nay, cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý có trình độ sau đại học bằng 41,67%; Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng có trình độ sau đại học bằng 23,19%; 80% cán bộ cấp xã có trình độ đại học trở lên; 100% cán bộ trong quy hoạch được đào tạo lý luận chính trị; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã và 88,24% trưởng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã có trình độ LLCT trung cấp trở lên. Về thực hiện Nghị quyết số 77, thời gian qua tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các cấp được phân công phụ trách, theo dõi địa bàn tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo nề nếp, hướng về cơ sở, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện tại cơ sở; Các đồng chí cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn đã chủ động bố trí, sắp xếp thời gian xuống cơ sở và thông qua nhiều hình thức thích hợp để theo dõi, nắm tình hình mọi mặt ở cơ sở; Theo đó, cấp huyện có 123 đồng chí được phân công phụ trách với số lượt dự là 2673 lượt; cấp xã 1892 đồng chí được phân công phụ trách 43503 lượt dự.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thảo luận những vướng mắc cũng như những thuận lợi trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 116-NQ/TU, ngày 04/7/2024 và Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022.

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ 116 và NQ77, đồng thời đề nghị Huyện ủy Cao Lộc cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của cấp trên, Chú trọng công tác rà soát, chuẩn bị trước một bước công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, NK 2025 - 2030, Trong đó phấn đấu đảm bảo tỉ lệ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy và Ban Thường vụ; Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã và các phòng, ban, đơn vị; Chọn cử cán bộ trong quy hoạch tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; Chú trọng thực hiện công tác luân chuyển cán bộ đảm bảo mục tiêu đã đề ra; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình theo tinh thần Nghị quyết số 77-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy.

(Đ/c Dương Hoàng Liên Hương - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc)

          Trước đó, Đoàn đã đến kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết số 116-NQ/TU, ngày 04/7/2024 xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2023; Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình tại Đảng ủy xã Hợp Thành

 

 

Thực hiện: XUÂN ĐIỆP


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 76
Trong tháng : 5.674
Tất cả : 79.917