A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Cao Lộc

Từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã góp phần quan trọng giúp cho hơn nhiều lao động trên địa bàn huyện Cao Lộc có việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Để triển khai hiệu quả các chương trình này, NHCSXH huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để đôn đốc triển khai thực hiện; niêm yết công khai chính sách tại điểm giao dịch xã để tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ và sớm giải ngân vốn vay đến khách hàng.

Cán bộ ngân hàng thăm quan mô hình vay vốn phát triển kinh tế tại xã Hoà Cư


          Thực hiện Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, đặc biệt là Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã cùng 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm ngay từ những ngày đầu năm. Tính đến ngày 31/10/2023 doanh số cho vay là 20.924 triệu đồng, với 318 dự án được vay vốn.

          Có thể nói, việc thực hiện có hiệu quả các chương trình cho vay vốn GQVL không những góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế của địa phương mà còn giúp cho hàng trăm lượt lao động nhàn rỗi có việc làm và hỗ trợ nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng lao động. Từ sử dụng tốt nguồn vốn, nhiều mô hình từng bước mở rộng về quy mô, chất lượng có hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình đó không chỉ bảo đảm thu nhập, ổn định đời sống hộ vay vốn mà còn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

          Có thể thấy, tại Lạng Sơn nói chung và huyện Cao Lộc nói riêng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tác động mạnh mẽ đến diện mạo khắp miền quê, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải quyết được nhiều việc làm cho xã hội, hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình để mở rộng sản xuất, thu hút tạo việc làm cho nhiều người lao động, đặc biệt là những người nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

Quý Dương


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 1.014
Trong tháng : 6.636
Tất cả : 69.910