A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát tại UBND huyện Cao Lộc

 

Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực địa tại vị trí xây dựng khu nhà tập thể (nhà số 1 và nhà số 3) tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành

 

Sáng 2/11, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện các kiến nghị sau giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân tại UBND huyện Cao Lộc.

Các cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra, giám sát liên quan đến các nội dung tại huyện Cao Lộc gồm: Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND huyện Cao Lộc, Công ty cổ phần Gạch ngói Hợp Thành, UBND thị trấn Cao Lộc và 2 xã Gia Cát, Hợp Thành.

 

Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực địa tại vị trí khu đất vườn cây ăn quả Bác Hồ

 

Trong chương trình, Đoàn kiểm tra, giám sát đã khảo sát thực địa khu đất vườn cây ăn quả Bác Hồ và khu nhà tập thể (nhà số 1 và nhà số 3) tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành.

Sau khi khảo sát thực địa, đoàn đã làm việc tại UBND huyện, nghe dự thảo thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát về các nội dung được kiểm tra, giám sát tại UBND huyện Cao Lộc và một số sở, ngành, đơn vị liên quan. Theo đó, trong việc thực hiện Nghị quyết số 51 ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, qua giám sát báo cáo của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện cho thấy công tác chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cơ bản được triển khai thực hiện; tổng kinh phí thực hiện từ năm 2017 ước đến hết năm 2023 là hơn 7,8 tỷ đồng. Tại huyện Cao Lộc, qua công tác khảo sát thực tế tại xã Gia Cát, thị trấn Cao Lộc và Ban tiếp công dân huyện Cao Lộc, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo quy định.

 

Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát tại UBND huyện Cao Lộc

 

Về khu đất vườn cây ăn quả Bác Hồ tại khối 5, thị trấn Cao Lộc, UBND huyện Cao Lộc và UBND thị trấn Cao Lộc nhận được 3 đơn đề nghị và 1 đơn khiếu nại liên quan đến tranh chấp khu đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây. Kết quả xử lý, giải quyết đơn đã được UBND thị trấn Cao Lộc, UBND huyện Cao Lộc và UBND tỉnh thực hiện giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên còn nhiều vướng mắc, người dân chưa đồng thuận, dẫn đến đơn thư kéo dài.

Đối với việc thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Thông báo kết luận số 1074 ngày 21/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành thực hiện 2 kiến nghị; UBND huyện Cao Lộc thực hiện 7 kiến nghị; Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 5 kiến nghị. Đến nay, Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành đã chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, đo vẽ diện tích đất theo Quyết định số 583 ngày 10/12/1988 của UBND tỉnh; tích cực phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương thực hiện kiến nghị, đồng thời quan tâm, hỗ trợ một phần kinh phí để sửa chữa, tạo điều kiện cho các hộ dân di dời đến nơi ở mới đảm bảo hơn. Đối với UBND huyện Cao Lộc, hiện đã tập trung chỉ đạo, phối hợp giải quyết xong 3/7 kiến nghị. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện xong 2/5 kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

 

Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc giải trình làm rõ một số nội dung các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát nêu

 

Đồng chí Lê Trí Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cao Lộc, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Cao Lộc phát biểu ý kiến tại cuộc kiểm tra, giám sát

 

Tại cuộc kiểm tra, giám sát, các thành viên đoàn và đại diện các đơn vị chịu sự kiểm tra, giám sát đã nêu ý kiến, giải trình, làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, cụ thể như: công tác quản lý đất đai, công tác quy hoạch, chồng chéo trong thực hiện các quy định, chính sách; quy trình giải quyết, xử lý đơn thư của công dân…

 

Đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 51 ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại khu đất vườn cây ăn quả Bác Hồ, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn đối với UBND huyện Cao Lộc về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai, chủ động triển khai phương án quản lý, sử dụng đất đối với khu đất vườn cây ăn quả Bác Hồ đã được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1067/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 theo thẩm quyền. UBND huyện Cao Lộc khẩn trương xem xét, xử lý, giải quyết dứt điểm khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định của pháp luật.

Đối với thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Thông báo kết luận số 1074/TB-HĐND ngày 21/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cao Lộc, Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành, đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị theo quy định./.

 

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/621445-thuong-truc-hdnd-tinh-kiem-tra-giam-sat-tai-ubnd-huyen-cao-loc.html


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 148
Trong tháng : 4.968
Tất cả : 68.242