Thực hiện Chỉ thị 40 ở Cao Lộc: Tạo đột phá cho tín dụng chính sách xã hội
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách, với sự nỗ lực triển khai của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Cao Lộc, nguồn vốn tín dụng chính sách được tăng ...
Kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách tín dụng tại xã Phú Xá
  Nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức Chính trị xã hội nhận ủy thác trong việc phối hợp thực hiện các chính sách tín dụng của Nhà nước đối với người dân, đưa hoạt động nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đi vào nề nếp, hiệu quả, theo đúng quy định đã ký với Ngân hàng ...
Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát số 458/QĐ-BĐD ngày 21/02/2024 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Cao Lộc.
     Chiều Ngày 07/5/2024, Đoàn kiểm tra Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cao Lộc, đoàn số 04 do Bà Hoàng Thị Huệ, Chủ tịch hội Nông Dân huyện làm Trưởng đoàn, Ông Nguyễn Văn Hanh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện và cán bộ NHCSXH huyện Cao Lộc đã tiến hành kiểm tra, giám ...
Cao Lộc: Đẩy mạnh gửi tiết kiệm qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
       Cùng với nhiệm vụ cho vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cao Lộc đẩy mạnh công tác huy động vốn thông qua tiền gửi tiết kiệm từ tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần tăng nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo ...
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng ngoài hệ thống NHCSXH năm 2024
    Thực hiện kế hoạch số 05/KH-NHCS ngày 12/01/2024 của Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Lộc về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng ngoài hệ thống NHCSXH năm 2024 (Quảng cảnh buổi tập huấn)    Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tín dụng chính sách, năng lực của ...
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Lộc họp giao ban định kỳ tại điểm giao dịch xã Thạch Đạn
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Lộc họp giao ban định kỳ tại điểm giao dịch xã Thạch Đạn        Thực hiện lịch giao dịch định kỳ hàng tháng, ngày 06/04/2024 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Lộc tổ chức phiên họp giao ban định kỳ với Ban giảm nghèo, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, Tổ ...

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 156
Trong tháng : 4.976
Tất cả : 68.250