A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2024.

Chiều ngày 15/3. Trung tâm Chính trị huyện Cao Lộc tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2024.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển GD&ĐT, Khoa học & Công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

 Bên cạnh đó, các học viên đã đến Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ ở thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, vị tiền bối cách mạng tiêu biểu của Đảng, đồng chí Bí thư Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn.

(Đồng chí Vy Minh Long, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy giao giấy chứng nhận cho các học viên)

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu đã được Trung tâm Chính trị huyện cấp chứng nhận. Trong đó, tỷ lệ học viên xếp loại giỏi chiếm  34,2 %; khá chiếm  60,3 %. Đồng thời tại Lễ bế giảng, có 7 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập đã được Trung tâm Chính trị huyện Cao Lộc khen thưởng./.

 

Thực hiện: XUÂN ĐIỆP


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 1.596
Trong tháng : 15.979
Tất cả : 62.936