A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cao Lộc: Đẩy mạnh gửi tiết kiệm qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

       Cùng với nhiệm vụ cho vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cao Lộc đẩy mạnh công tác huy động vốn thông qua tiền gửi tiết kiệm từ tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần tăng nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để đầu tư phát triển sản xuất. 

         Đi đôi với việc huy động thêm nguồn vốn tự có trong Nhân dân, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cao Lộc hướng cho khách hàng duy trì thói quen tích lũy, tiết kiệm và sinh lời từ món tiền nhỏ, góp phần mang lại lợi ích kép cho cả đôi bên khi Ngân hàng có thêm nguồn huy động, còn khách hàng có tiền tiết kiệm dự phòng. Đây là hình thức huy động hết sức cần thiết vì có thể tận dụng được mạng lưới rộng khắp của các điểm giao dịch và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của NHCSXH; đồng thời, có ý nghĩa phổ cập dịch vụ tài chính đến những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

 

(Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cao Lộc  thực hiện công tác huy động tiền gửi tiết kiệm.)

          Để thúc đẩy chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kết quả cao, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cao Lộc đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức nhận ủy thác nâng cao vai trò phối hợp, đẩy mạnh vận động huy động tiền gửi trong khu dân cư. Bên cạnh đó, trong các buổi giao dịch hàng tháng, cán bộ Ngân hàng không chỉ làm nhiệm vụ giải ngân, thu lãi và gốc theo định kỳ mà còn tích cực cùng với hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tăng cường tuyên truyền để hộ vay nắm bắt về ý nghĩa cũng như lợi ích của việc gửi tiết kiệm. Nhờ đó, mục tiêu tăng trưởng huy động vốn tại chỗ hàng năm của  Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cao Lộc luôn được bảo đảm và duy trì ổn định. Đến ngày 31/03/2024, tổng nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 48,2 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2023.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cao Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm đến với mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ chức, cá nhân đã được Phòng Giao dịch công khai thông tin về các hình thức gửi tiền, sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn và lãi suất tiền gửi tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong Nhân dân, góp phần bổ sung kịp thời nguồn vốn để cho vay, giúp cho các đối tượng chính sách được tiếp cận

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 1.594
Trong tháng : 15.977
Tất cả : 62.934