A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện Cao Lộc sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm

UBND huyện Cao Lộc sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm

Ngày 2/7, UBND huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cao Lộc tiếp tục được các cấp, ngành liên quan quan tâm chỉ đạo sát sao. Bên cạnh việc lồng ghép, phân bổ nguồn lực, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động huy động sự chung sức của người dân để cùng thực hiện các tiêu chí. Trong đó, 100% các xã tổ chức ra quân triển khai các hoạt động xây dựng NTM với gần 18.000 lượt người tham gia. Người dân các xã đóng góp trên 130 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký ủng hộ trên 600 triệu đồng xây dựng NTM…

Đến nay, toàn huyện có 10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân mỗi xã đạt 14,5 tiêu chí. Đối với xã Cao Lâu, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024, đến nay đã đạt 8/19 tiêu chí; xã Tân Liên, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 đến nay đạt 7/19 tiêu chí. Tình hình thực hiện các nội dung xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả đạt được trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cao Lộc 6 tháng đầu năm. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM, từ đó đề xuất các giải pháp để nhanh chóng khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024 chung trên địa bàn huyện, trong đó trọng tâm là phấn đấu đưa thêm xã Cao Lâu đạt chuẩn NTM, xã Tân Liên đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Cao Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Cao Lộc yêu cầu thời gian tới, các xã cần rà soát đánh giá lại các chỉ tiêu, tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí mới; quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Đối với các xã điểm cần hoàn thiện hồ sơ của các tiêu chí đã đạt để trình thẩm định đúng thời gian quy định, còn các tiêu chí chưa đạt cần đưa ra lộ trình, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng NTM; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện chương trình.

Đồng chí lưu ý UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở 2 xã điểm. Qua đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024 đã đề ra./.

Nguồn: https://baolangson.vn/ubnd-huyen-cao-loc-so-ket-cong-tac-xay-dung-nong-thon-moi-6-thang-dau-nam-5013560.html


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 76
Trong tháng : 5.674
Tất cả : 79.917