A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cao Lộc: Tổng kết công tác giải phóng mặt bằng năm 2023

Chiều 2/1, Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác GPMB năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo công tác GPMB huyện đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB… Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Đối với công tác tuyên truyền, vận động, trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ban chuyên môn của huyện… đã tổ chức tuyên truyền, vận động được 255 cuộc với 1.529 lượt hộ. Kết quả đã có trên 1.190 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Cùng đó, Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến công tác GPMB. Tổng số đơn năm 2023 phải giải quyết là 84 đơn, nội dung đơn chủ yếu là kiến nghị, đề nghị làm rõ về đơn giá bồi thường, xác định lại loại đất bồi thường, đề nghị được sớm tái định cư… Qua xem xét đã giải quyết được 82/84 đơn (đạt 97,6%).

Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện với chủ đầu tư các dự án; với cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân chấp hành các chính sách, pháp luật của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, qua đó cơ bản đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong GPMB.

Kết quả năm 2023, huyện Cao Lộc đã vận động nhân dân phối hợp, bàn giao mặt bằng để thi công các công trình, dự án, góp phần hoàn thành đảm bảo tiến độ. Như dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B, dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn (ĐH.28) đã bàn giao trên 95%; dự án Đường xuất, nhập khẩu hàng hóa mốc 1119 – 1120 đã bàn giao trên 85%…

Các tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như: quá trình tuyên truyền, vận động đôi khi chưa tạo được sự đồng thuận; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại lặp đi, lặp lại nhiều lần; hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ, nhiều quy định mới thay thế chưa phù hợp, chưa kịp thời; nguồn kinh phí nhà đầu tư, chủ đầu tư bố trí không kịp thời, không đáp ứng tiến độ của dự án…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu thống nhất với các nội dung: tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; đôn đốc chủ đầu tư các dự án bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quyết định, trong đó tập trung đối với các dự án trọng điểm; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các dự án mới phát sinh theo đúng quy trình, đúng thủ tục quy định, đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch đề ra…

Nhân dịp này, 1 tập thể, 24 cá nhân, 2 hộ gia đình được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện, các dự án trọng điểm của huyện giai đoạn 2022 - 2025” năm 2023./.

Nguồn: https://baolangson.vn/cao-loc-tong-ket-cong-tac-giai-phong-mat-bang-nam-2023-1634868.html


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 1.594
Trong tháng : 15.977
Tất cả : 62.934