A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Sáng ngày 11/3. Trung tâm Chính trị huyện Cao Lộc tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2024. Tham gia lớp bồi dưỡng, 90 học viên là đảng viên mới thuộc các Chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện

(Đồng chí Hoàng Thị Hiện, Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng)

Trong thời gian 1 tuần, các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển GD&ĐT, Khoa học & Công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

 

Thực hiện: XUÂN ĐIỆP


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 1.594
Trong tháng : 15.977
Tất cả : 62.934